Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

5/5 z 10 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wspólnoty mieszkaniowe podlegają pod regulację ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W praktyce powyższym terminem określamy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota nie jest jednak osobą prawną, choć z drugiej strony warto wiedzieć, że ustawodawca wyposażył ją w zdolność prawną.

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

Z zagadnieniem wspólnot mieszkaniowych pozostaje w ścisłym związku tematyka funduszu remontowego, na który wpłacane są środki finansowe przeznaczane na modernizacje i naprawy części wspólnej określonej nieruchomości. W praktyce zdecydowana większość omawianych  wspólnot posiada i korzysta z takiego rozwiązania. Problemem jest niestety to, że polski system prawny nie odnosi się wprost do materii przedmiotowego funduszu.Zgodnie z treścią art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

  • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Z powyższego wynika zatem, że wszelkie koszty remontowe oraz konserwacyjne dotyczące nieruchomości wspólnej zawierają się w kategorii kosztów zarządu nieruchomości wspólnej. Nie jest to jednak podstawa do wyodrębniania w ramach określonej wspólnoty mieszkaniowej funduszu remontowego. Tym samym oznacza to, że polski system prawny nie wprowadza obowiązku tworzenia takiego funduszu. Dozwolone jest zatem zbieranie finansów z przeznaczeniem bezpośrednio na remont nieruchomości wspólnej bez konieczności powoływania funduszu remontowego. Praktyka pokazuje jednak, że fundusze są po prostu tworzone – pamiętajmy jednak, że wymaga to ważnego podjęcia odpowiedniej uchwały. W przeciwnym wypadku, utworzony fundusz będzie nieważny. Podobne zdanie wyraził sąd apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 31 maja 2006 r. (sygn. akt I ACa 290/06) – wyodrębnienie funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej nie jest obligatoryjne i zależy od woli członków wspólnoty, wymaga podjęcia uchwały, gdyż jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

Zbieranie i wydatkowanie środków w ramach funduszu remontowego nie zostało uregulowane w żadnej polskiej ustawie. Tym samym prawidłowość jego funkcjonowania uzależniona jest od dokładnych zapisów podjętej uchwały danej wspólnoty mieszkaniowej. Dobrym rozwiązaniem będzie nie tylko regulacja wysokości składek na fundusz remontowy wraz z terminem płatności, ale także określenie zasad gromadzenia i wykorzystywania zgromadzonych nadwyżek finansowych – ostatecznie bowiem remonty nieruchomości wspólnej są zdarzeniami rzadkimi, przynajmniej w odniesieniu do nowych budynków. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 29 ust. 3 omawianego aktu prawnego, każdemu właścicielowi lokalu przysługuje prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Można więc domagać się wyjaśnienia przez zarząd celowości dokonywania wydatków i to zarówno, gdy fundusz remontowy istnieje, jak i wtedy, gdy w ogóle go nie ma.
 

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.