Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Szybka powtórka - zapis zwykły a zapis windykacyjny
Z ostatniej chwili...
Sonda Jak uczysz się (lub planujesz się uczyć) do egzaminu wstępnego na aplikację?
www.grywalizacja24.pl

Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

5/5 z 4 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kodeks pracy przewiduje kilka form rozwiązania stosunku pracy – wszystko tak naprawdę zależy od tego, na jakiej podstawie istniał taki stosunek. Jeżeli przyjrzymy się umowie o pracę, to może ona zostać rozwiązania zarówno za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia. Pamiętajmy przy tym, że wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i samego pracownika.

Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z treścią art. 32 KP, każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

 • okres próbny,
 • czas nie określony.
  R E K L A M A

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Ustawodawca mając na celu ochronę praw zarówno pracownika, jak i pracodawcy wprowadził do Kodeksu pracy przepisy szczegółowo określające okresy wypowiedzenia. Warto przy tym zaznaczyć, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Pamiętajmy także, że oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia, powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Po pierwsze, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie KP (umowa na zastępstwo), wynosi 3 dni robocze.

Z kolei okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 KP (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy,  ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Z powyższego wynika zatem, że okres wypowiedzenia umowy o pracę może być liczony w dniach, tygodniach oraz miesiącach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że termin wypowiedzenia przypada w sobotę lub w ostatni dzień miesiąca - zgodnie z art. 30 § 2[1] KP okres wypowiedzenia obejmujący:

 • tydzień lub jego wielokrotność – kończy się w sobotę,
 • miesiąc lub jego wielokrotność – kończy się ostatniego dnia miesiąca.

Otrzymanie wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny dla przykładu w piątek spowoduje rozwiązanie tej umowy we wtorek (3 dni okresu wypowiedzenia). Jeżeli okres wypowiedzenia jest liczony w tygodniach – np. pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy w dniu 5 lutego 2009 r. , to umowa rozwiąże się w sobotę 14 lutego 2009 r.– przy założeniu, że okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień lub w sobotę 22 lutego 2009 r. – gdy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli zaś okres ten liczymy w miesiącach - np. gdy pracownik świadczy pracę w ramach umowy o pracę zawartej na czas nie określony, sytuacja będzie wyglądała inaczej. Jeżeli zatrudniony otrzyma wypowiedzenie np. w środę 29 lipca, okres wypowiedzenia (wynoszący 2 tygodnie) upłynie w sobotę 15 sierpnia – bez względu na to, że dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy z powodu przypadającego wówczas święta.
 

Data: 23.08.2013 10:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, okresy wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, okres wypowiedzenia umowy o pracę
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.