Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

4.9/5 z 14 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kodeks pracy przewiduje kilka form rozwiązania stosunku pracy – wszystko tak naprawdę zależy od tego, na jakiej podstawie istniał taki stosunek. Jeżeli przyjrzymy się umowie o pracę, to może ona zostać rozwiązania zarówno za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia. Pamiętajmy przy tym, że wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i samego pracownika.

Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z treścią art. 32 KP, każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

  • okres próbny,
  • czas nie określony.

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Ustawodawca mając na celu ochronę praw zarówno pracownika, jak i pracodawcy wprowadził do Kodeksu pracy przepisy szczegółowo określające okresy wypowiedzenia. Warto przy tym zaznaczyć, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Pamiętajmy także, że oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia, powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Po pierwsze, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie KP (umowa na zastępstwo), wynosi 3 dni robocze.

Z kolei okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 KP (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy,  ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Z powyższego wynika zatem, że okres wypowiedzenia umowy o pracę może być liczony w dniach, tygodniach oraz miesiącach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że termin wypowiedzenia przypada w sobotę lub w ostatni dzień miesiąca - zgodnie z art. 30 § 2[1] KP okres wypowiedzenia obejmujący:

  • tydzień lub jego wielokrotność – kończy się w sobotę,
  • miesiąc lub jego wielokrotność – kończy się ostatniego dnia miesiąca.

Otrzymanie wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny dla przykładu w piątek spowoduje rozwiązanie tej umowy we wtorek (3 dni okresu wypowiedzenia). Jeżeli okres wypowiedzenia jest liczony w tygodniach – np. pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy w dniu 5 lutego 2009 r. , to umowa rozwiąże się w sobotę 14 lutego 2009 r.– przy założeniu, że okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień lub w sobotę 22 lutego 2009 r. – gdy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli zaś okres ten liczymy w miesiącach - np. gdy pracownik świadczy pracę w ramach umowy o pracę zawartej na czas nie określony, sytuacja będzie wyglądała inaczej. Jeżeli zatrudniony otrzyma wypowiedzenie np. w środę 29 lipca, okres wypowiedzenia (wynoszący 2 tygodnie) upłynie w sobotę 15 sierpnia – bez względu na to, że dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy z powodu przypadającego wówczas święta.
 

Data: 23.08.2013 10:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, okresy wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, okres wypowiedzenia umowy o pracę
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.