Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dziedziczenie po wspólniku spółki cywilnej

4.2/5 z 14 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Spółka cywilna, wbrew swojej nazwie, nie jest podmiotem posiadającym osobowość prawną. Tak naprawdę jest to specyficznego rodzaju zobowiązanie natury cywilnoprawnej, na podstawie którego wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Dziedziczenie po wspólniku spółki cywilnej

Spółka cywilna działa w oparciu o wkłady wnoszone przez wszystkich wspólników. Zgodnie z treścią art. 861 Kodeksu cywilnego, wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Jest to informacja na tyle istotna, szczególnie wtedy, gdy w grę zaczną wchodzić przepisy związane z dziedziczeniem po zmarłym wspólniku.Tak naprawdę kwestie spadkowe w ramach omawianej spółki zależą przede wszystkim nie tyle od uregulowań prawnych, ile od zapisów umowy łączącej wspólników. Zgodnie bowiem z treścią art. 872 KC, można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki. Zasadniczo zatem odpowiedni zapis umowny może przewidywać wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika bezpośrednio na jego miejsce w oznaczonej spółce cywilnej. Nie jest to jednak dziedziczenie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wszelkie prawa i obowiązki zmarłego wspólnika nie podlegają dziedziczeniu, mają bowiem charakter osobisty – wygasają z mocy samego prawa z chwilą śmierci osoby, której one przysługiwały.

Problem może jednak pojawić się, gdy zmarły wspólnik wniósł do spółki cywilnej jakikolwiek wkład, który podlega ogólnym zasadom dziedziczenia – szczególnie, gdy ma znaczącą wartość materialną. Owszem spadkobiercy mogą wstąpić w miejsce zmarłego spadkodawcy – wspólnika, jednak nie jest to ich obowiązek. Pamiętajmy także, że umowa spółki może nie przewidywać też takiego rozwiązania – wówczas spółka cywilna ulega rozwiązaniu. Spadkobiercy mają w takiej sytuacji prawo żądania zapłaty wartości wkładu, którą miał on w chwili wniesienia do spółki przez zmarłego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1973 r. (sygn. akt II CR 184/73), roszczenie o wypłatę wartości udziału wspólnika, który zmarł, należy do spadku po nim, a wartość ta powinna być ustalona w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. Ustalenie tej wartości - jeśli nie nastąpi ono w drodze porozumienia między spadkobiercami wspólnika a spółką (pozostałymi wspólnikami) - powinno nastąpić w procesie. Z powyższego wynika zatem, że dziedziczeniu podlegają przedmioty i prawa wniesione przez zmarłego wspólnika tytułem wkładu do spółki cywilnej. To czy zostaną one przekazane spadkobiercom na drodze polubownych ustaleń czy też w drodze postępowania sądowego, zależy już od samych zainteresowanych. Warto także pamiętać, że w przypadku braku zastrzeżenia umownego, co do możliwości wstąpienia spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika bądź w przypadku odmowy uczestnictwa w działalności spółki, spadkobiercy mogą wypowiedzieć udział na takich samych zasadach jak każdy ze wspólników. Tym samym zgodnie z regulacją art. 871 KC, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega jednak zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.