Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

4.6/5 z 16 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozwiązanie stosunku pracy musi być zgodne z przepisami prawa pracy. Ustawodawca przewiduje szereg wymogów jakie powinny zostać spełnione, aby zwolnienie pracownika było w pełni skuteczne. Warto przy tym pamiętać, że ustawodawca wprowadza pewne okresy ochronne, w których pracodawca nie może zwolnić zatrudnianej osoby – przykładem może być pozostawanie na urlopie wychowawczym.

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

Zgodnie z treścią art. 186 Kodeksu pracy, pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Pracownik mający powyższy okres zatrudnienia, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.Z powyższego wynika, że urlop wychowawczy trwa ściśle określony czas – pracodawca nie może wówczas rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem korzystającym z takiego urlopu. Z drugiej strony powrót do pracy powoduje, że szef może skorzystać z przysługującego mu prawa do zwolnienia pracownikaokres ochronny urlopu wychowawczego przestaje bowiem działać w momencie powrotu do pracy. Potwierdza to art. 186[1] KP - pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko wyjątkowo - w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Pamiętajmy także, że pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Decydując się jednak na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem powracającym z urlopu wychowawczego, zatrudniający musi mieć świadomość, że jego działania muszą być zgodne z przepisami prawa pracy. Tym samym oznacza to, że zwolnienie przybiera odpowiednią formę w zależności od tego, jaką umową związany jest pracodawca z zatrudnionym – umowa o pracę na czas nieokreślony albo czas określony. Tak naprawdę zwolnienie dokonywane po urlopie wychowawczym nie różni się od standardowego rozwiązania stosunku pracy w innych okolicznościach. W zależności zatem od tego jaki rodzaj umowy stanowi podstawę stosunku pracy, będziemy stosowali konkretne zapisy Kodeksu pracy w zakresie rozwiązania takiego stosunku.
 

Data: 22.08.2013 10:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: zwolnienie pracownika, zwolnienie po urlopie wychowawczym, urlop wychowawczy, okres ochronny urlopu wychowawczego
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.