Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Obrońca z urzędu

5/5 z 13 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Na chwilę obecną funkcję zawodowego obrońcy mogą pełnić wyłącznie adwokaci. Już niedługo czynności obrończe w ramach prowadzonego postępowania karnego będą mogli wykonywać także radcowie prawni. Niezależnie jednak od tego, kto będzie obrońcą oskarżonego o popełnienie przestępstwa, warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach obrona jest bezwzględnie konieczna.

Obrońca z urzędu

Obligatoryjna obrona zachodzi w postępowaniu karnym, gdy pojawią się przesłanki wynikające z art. 79 Kodeksu postępowanie karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu, W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

  • est nieletni,
  • jest głuchy, niemy lub niewidomy,
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.

Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę. W wypadkach wskazanych powyżej udział obrońcy jest obowiązkowy w rozprawie oraz w tych posiedzeniach, w których obowiązkowy jest udział oskarżonego. Jeżeli w toku postępowania biegli lekarze psychiatrzy stwierdzą, że poczytalność oskarżonego zarówno w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i w czasie postępowania nie budzi wątpliwości, udział obrońcy w dalszym postępowaniu nie jest obowiązkowy. Prezes sądu, a na rozprawie sąd, może wówczas cofnąć wyznaczenie obrońcy.

Tak naprawdę kwestia obrony z urzędu pojawia się w sytuacji, gdy oskarżony nie ma możliwości skorzystania z pomocy adwokata. O ile bowiem sąd musi ustanowić dla niego obrońcę, jeśli zajdą przesłanki z art. 79 §1 KPK, o tyle w pozostałych sprawach oskarżony obrońcy mieć nie musi. Jak stanowi art. 78 KPK, oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Ustanowienie obrońcy z urzędu nie jest jednak bezwzględne - sąd może bowiem cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że maksymalna ilość obrońców jednego oskarżonego to trzech adwokatów. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III KZ 17/13), niezamożność uzasadniającą przyznanie stronie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania należy wykazać występując o takiego obrońcę, ze wskazaniem i odpowiednim udokumentowaniem sytuacji materialnej i osobistej. Natomiast powoływanie się na okoliczności związane z tą sytuacją przy skarżeniu odmowy przyjęcia osobistego wniosku o wznowienie praktycznie już nie jest dopuszczalne.

Uzupełnieniem regulacji zawartej w KPK jest §284 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli oskarżony ubiegający się o wyznaczenie obrońcy z urzędu złoży wniosek, ale nie wykaże w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony, przewodniczący wydziału wyznaczy mu odpowiedni termin do uzupełnienia wniosku. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu lub w przypadku wątpliwości co do sposobu wykazania przez oskarżonego niemożności poniesienia kosztów obrony sprawę kieruje się na posiedzenie w celu merytorycznego rozpoznania wniosku.

Mając na uwadze powyższe, oskarżony, który chciałby skorzystać z pomocy zawodowego obrońcy, musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do sądu, w którym toczy się dana sprawa. Dopiero po skutecznym wykazaniu niemożności poniesienia opłat związanych z ustanowieniem obrońcy, sąd będzie mógł przychylić się do żądania oskarżonego. Wniosek będzie na tyle skuteczny, na ile oskarżony udowodni, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i swojej rodziny. Pamiętajmy zatem, aby w omawianym piśmie dokładnie określić kosztów utrzymania oskarżonego i jego bliskich: wysokość czynszu i opłat za media, kosztów wyżywienia i ubrania, stałych niezbędnych wydatków.

Na zakończenie jeszcze jedna ważna informacja - ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli jednak czynności należy dokonać poza siedzibą lub miejscem zamieszkania obrońcy z urzędu, prezes sądu, przed którym ma być dokonana czynność, a w postępowaniu przygotowawczym prezes sądu rejonowego miejsca czynności, na uzasadniony wniosek dotychczasowego obrońcy może wyznaczyć dla dokonania tej czynności innego obrońcę spośród miejscowych adwokatów. Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu o wznowienie postępowania powinien sporządzić i podpisać kasację lub wniosek o wznowienie postępowania albo poinformować na piśmie sąd, że nie stwierdził podstaw do wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania. Jeżeli kasacja lub wniosek zostaną wniesione, obrońca ten jest uprawniony do udziału w toczącym się postępowaniu.

 
 

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.