Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kurator dla dziecka nienarodzonego

4.9/5 z 16 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W świetle polskiego prawa, dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone - tzw. nasciturus ma warunkową zdolność prawną w zakresie czynności, w wyniku których uzyska ono jakąś korzyść. Oznacza to, że po urodzeniu dziecko będzie mogło korzystać z działań dokonanych na jego rzec lub też żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. W związku z tym, na mocy art. 182 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., Nr 0, poz. 788), dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego, ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka.

Kurator dla dziecka nienarodzonego

Kiedy ustanawia się kuratora dla dziecka nienarodzonego?

W przypadku, gdy zachodzi konieczność strzeżenia przyszłych praw dziecka, istnieje możliwość ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego ale jeszcze nienarodzonego. Taki kurator sprawuje pieczę nad interesami dziecka do chwili jego narodzin. Można go więc ustanowić w sytuacji, gdy np. chodzi o dochodzenie uprawnień rentowych dziecka po śmierci ojca w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Kuratora dla nasciturusa ustanawia się także wówczas, gdy ojciec dziecka, niebędący mężem matki, chce uznać swojego ojcostwo przed sądem lub kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Należy również pamiętać, że dziecko od chwili poczęcia może być ustanowione spadkobiercą. Co ważne, spadek nabywa jednak w chwili, gdy urodzi się żywe. Oznacza to, że po urodzeniu dziecka jego opiekun prawny może podpisać oświadczenie o przyjęciu w imieniu dziecka spadku po zmarłym spadkodawcy. Można również dokonać darowizny na rzecz dziecka poczętego, ale nienarodzonego. Jednak i w tym przypadku prawo do otrzymania tej darowizny zależy od żywego narodzenia dziecka. Jeżeli więc zachodzi konieczność ochrony jego praw jako spadkobiercy lub obdarowanego, wówczas trzeba ustanowić dla niego kuratora.

Wniosek o ustanowienie kuratora

Kuratora ustanawia się na wniosek. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, w głównej mierze członek najbliższej rodziny, czyli np. drugi rodzic, czy dziadkowie. Sąd ma również możliwość ustanowienia kuratora z urzędu. Wniosek o ustanowienie kuratora składa się w rejonowym sądzie opiekuńczym, właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu matki dziecka. We wniosku należy wykazać potrzebę ochrony przyszłych praw dziecka oraz załączyć stosowne akty stanu cywilnego. Od wniosku uiszcza się opłatę sądową w wysokości 40,-zł. Należy pamiętać, że kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

Data: 02.08.2013 09:00
Autor/źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: kurator, wniosek o powołanie kuratora, nasciturus, dziecko poczęte ale nie narodzone, przyszłe prawa dziecka
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.