Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Prace zabronione młodocianym

5/5 z 13 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W świetle przepisów prawa pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 rok życia a nie przekroczyła 18 lat. Młodociany może, po spełnieniu określonych warunków, być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Należy również pamiętać, że na mocy art. 204§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) młodocianych pracowników nie wolno zatrudniać przy pracach wzbronionych. Prace te są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, ze zm.).

Prace zabronione młodocianym

Zatrudnienie młodocianego

Młodociany może być zatrudniony jeżeli posiada co najmniej gimnazjalne wykształcenie oraz świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego życiu, zdrowiu oraz rozwojowi psychofizycznemu. Musi on wcześniej uzyskać kwalifikacje zawodowe, a praca nie może utrudniać wypełniania przez niego obowiązku szkolnego. Z młodocianym nie posiadającym kwalifikacji zawodowych należy podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Taka umowa powinna określać rodzaj przygotowania zawodowego, czas trwania i miejsce a także wysokość wynagrodzenia. Musi być w niej również określony sposób dokształcania teoretycznego.

Prace zabronione dla młodocianych

Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym został określony w załącznikach do w/w rozporządzenia Rady Ministrów. Należą do nich w szczególności prace:

- związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym,

- wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała,

- zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, 

- w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, czynników biologicznych, czynników fizycznych i pyłów,

- podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów, 

- związane z wytwarzaniem i stosowaniem środków wybuchowych i łatwopalnych oraz wyrobów zawierających te środki, 

- obejmujące wytwarzanie, stosowanie i przechowywanie sprężonych, płynnych i rozpuszczonych gazów, 

- zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, 

- w transporcie kolejowym, komunikacji samochodowej i tramwajowej, 

- w żegludze i lotnictwie, 

- grożące zawaleniem, 

- na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości, 

- w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych oraz przy wydobywaniu i przerobie siarki, 

- przy nieodpowiednim oświetleniu, które nie odpowiada wymaganiom Polskich Norm.   

 

Kiedy młodociani mogą być zatrudniani przy pracach wzbronionych?

Wyjątkowo młodociani pracownicy powyżej 16 roku życia mogą być zatrudniani przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego. Trzeba jednak pamiętać, że zatrudnienie to nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz powinno ograniczać się do zaznajamiania młodocianych z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego. W takim przypadku pracodawca musi podjąć działania niezbędne do zapewnienia im szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc w szczególności pod uwagę ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia, braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej. Wykonywanie pracy powinno więc odbywać się na stanowiskach pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia młodocianych oraz pod nadzorem nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Ponadto przerwy w pracy muszą być organizowane w pomieszczeniach odizolowanych od czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Młodociani pracownicy mają również prawo do informacji o możliwych zagrożeniach i o wszelkich podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia.

Data: 29.07.2013 11:00
Autor/źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: młodociany pracownik, zatrudnianie młodocianych, młodociany, prace wzbronione młodocianym, wykaz prac wzbronionych, pracodawca, przygotowanie zawodowe
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.