Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Co to jest postępowanie nieprocesowe?

5/5 z 15 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Najczęściej postępowania nieprocesowe inicjuje wniosek pochodzący od uczestnika zwanego wnioskodawcą.

Co to jest postępowanie nieprocesowe?

Chwila wszczęcia postępowania wywołuje w zasadzie takie same skutki procesowe i materialnoprawne jak wytoczenie powództwa. Zgodnie z treścią art. 506 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu. Wszczęcie postępowania nieprocesowego z urzędu następuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego powinien czynić zadość przepisom o pozwie.

Podmioty legitymowane do złożenia wniosku w niektórych sprawach zostały wskazane przez ustawodawcę w przepisach, normujących poszczególne kategorie spraw. Do postępowania nieprocesowego według kodeksu postępowania cywilnego należą sprawy z zakresu:
• prawa osobowego,
• prawa rodzinnego,
• opiekuńczego i kurateli,
• prawa rzeczowego,
• prawa spadkowego,
• przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego,
• złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
• postępowanie rejestrowe,
• sprawy określone w odrębnych ustawach.


Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Sprawy należące do postępowania nieprocesowego zostały unormowane nie tylko w kodeksie postępowania cywilnego, lecz także w ustawach szczególnych, które z reguły w sposób wyraźny. Rozpoznawanie spraw w postępowaniu nieprocesowym stanowi wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w art. 13 § 1, że sąd rozpoznaje sprawy w procesie. Sąd z urzędu powinien czuwać nad tym, by dana sprawa prowadzona była we właściwym trybie (art. 202). Jeżeli sprawę wszczęto lub prowadzono w trybie niewłaściwym (procesowym lub nieprocesowym), sąd rozpozna ją w trybie właściwym lub przekaże właściwemu sądowi do rozpoznania w takim trybie. Przekazanie sprawy do innego trybu postępowania między wydziałami tego samego sądu następuje na skutek zarządzenia przewodniczącego, na które nie służy zażalenie. Natomiast, jeżeli wskutek zmiany rodzaju postępowania zachodziłaby konieczność zmiany sądu, wówczas decyzja zapada w formie postanowienia, na które zażalenie przysługuje. Postępowanie nieprocesowe jest trybem postępowania rozpoznawczego, a co za tym idzie - zmierza do wydania orzeczenia sądowego rozstrzygającego sprawę zgodnie z obowiązującym prawem i rzeczywistym stanem rzeczy.
 

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.