Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nieruchomość budynkowa

4.9/5 z 14 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgodnie z treścią art. 46 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Powyższa definicja pozwala nam rozróżnić aż 3 rodzaje nieruchomości – gruntową, budynkową oraz lokalową.

Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość, niezależnie od tego jak ją sklasyfikujemy, należy do rzeczy, a więc do przedmiotów materialnych. Przejdźmy jednak do kwestii nieruchomości budynkowej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I CSK 484/10), pojęcie budynku (nieruchomości budynkowej) należy traktować jednolicie w systemie prawnym i w miejsce przyjmowanego na gruncie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami potocznego rozumienia budynku (w tym także domku campingowego) uznawać za budynek tylko taki "obiekt budowlany", który odpowiada określeniu budynku w prawie budowlanym, a w stosunkach cywilnoprawnych jest w szczególności zgodny z pojęciem budynku jako nieruchomości według art. 46 § 1 KC. Pamiętajmy jednak, że budynek dzieli los prawny gruntu, na którym został posadowiony (zasada superficies solo cedit). W takim przypadku należy mówić o nieruchomości zabudowanej np. budynkiem mieszkalnym (który nie stanowi jednak odrębnej nieruchomości) w konsekwencji przedmiotem obrotu nie jest budynek mieszkalny, lecz nieruchomość gruntowa zabudowana takim budynkiem. Budynki (i inne budowle) tylko wtedy stanowią część składową nieruchomości gruntowej (gruntu), gdy są z nim trwale związane. W przeciwnym razie stanowią rzecz ruchomą. Wszelkie budowle tylko przejściowo lub w nietrwały sposób związane z gruntem nie stanowią jego części składowej. Dotyczy to w szczególności baraków, kiosków, pawilonów itp.Zgodnie z regulacją Prawa budowlanego, ilekroć mówimy o budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budynek w rozumieniu powyższej definicji musi zatem zawierać fundamenty. Przyjąć przy tym należy, że każdy rodzaj tych fundamentów pod budynkiem dopuszczony przez prawo budowlane należy uznać za mieszczący się w przytoczonej definicji.  Za trwale związany z gruntem budynek można uznać tylko taki, który spełnia dwa warunki: nie można go od gruntu oderwać bez jego uszkodzenia, nie jest obiektem wzniesionym do tzw. przemijającego użytku.Tak naprawdę nieruchomości budynkowe powstają na mocy przepisów szczególnych, będących jednocześnie wyjątkiem od zasady superficies solo cedit. Omawianie kwestii nieruchomości budynkowych musi być każdorazowo powiązane z przytoczeniem art. 235 KC, zgodnie z którym budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.


Jak podkreśla W. J. Katner „Od budynku należy odróżnić budowle, do których można zaliczyć wiele obiektów, takich jak: lotniska, drogi, mosty, maszty, zbiorniki, budowle sportowe itp. W zależności od spełnienia przesłanek ustawowych budowle będą nieruchomościami lub ruchomościami”.

Data: 29.05.2013 15:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: nieruchomość, nieruchomość budynkowa, budynek, budynek mieszkalny, nieruchomości budynkowe
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.