Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym

4.2/5 z 32 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Postępowanie cywilne rządzi się specyficzną zasadą dowodową. W zasadzie sąd nie prowadzi z urzędu postępowania dowodowego i strony same powinny dostarczyć sądowi dowody na poparcie swoich twierdzeń. W celu wskazania sądowi oraz innym osobom faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy strona musi złożyć wniosek dowodowy.

Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym

Co może być dowodem w sprawie cywilnej?

 

Przedmiotem dowodu mogą być wszelkie fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) dowodami w sprawach cywilnych są dokumenty (urzędowe i prywatne), zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny oraz przesłuchanie stron. Dodatkowo występuje grupa, tzw. innych środków dowodowych, do których należą grupowe badanie krwi, dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Dowodem w sprawie może być więc nagranie filmowe, sms, wydruk komputerowy czy nagranie z dyktafonu. Do takich dowodów stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów. Nie jest to katalog zamknięty, gdyż sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi może określić sąd, zgodnie z ich charakterem, stosując odpowiednio przepisy o dowodach. 

 

Wniosek dowodowy

 

Wniosek dowodowy to żądanie strony przeprowadzenia danego dowodu. Można go złożyć pisemnie (w pozwie, w odpowiedzi na pozew, w odpowiedzi na wniosek, ewentualnie w osobnych pismach procesowych, które składa się w toku postępowania) oraz ustnie (na rozprawie). Wniosek dowodowy może wnieść osoba występująca w postępowaniu (powód, pozwany), a także pełnomocnik takiej osoby. Składa się go sądu, przed którym toczy się dane postępowania. Wniosek pisemny można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu (trzeba wówczas pamiętać o uzyskaniu potwierdzenia złożenia pisma na jego kopii) lub wysłać pocztą, najlepiej listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Co ważne, wniosek złożony na piśmie, tak jak każde pismo kierowane do sądu, powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

We wniosku należy określić, jaki dowód powinien zostać przeprowadzony przez sąd oraz na jaką okoliczność, czyli co strona postępowania chce za pomocą tego dowodu wskazać. Ogólną zasadą jest, że uczestnicy postępowania mają obowiązek przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko. Wnioski dowodowe można składać do końca postępowania w pierwszej instancji. Kiedy sprawa jest w drugiej instancji, zgłaszanie nowych dowodów jest co do zasady wykluczone. Można powołać się na nie jedynie w środku odwoławczym i pod warunkiem wykazania, iż wcześniejsze ich powołanie było niemożliwe lub że potrzeba ich powołania wynikła już w toku postępowania apelacyjnego. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Sąd musi uwzględnić wniosek dowodowy, chyba że uzna, że dana kwestia została już w sposób dostateczny udowodniona lub dowód zmierza jedynie do spowodowania zwłoki w postępowaniu. Podobnie niedopuszczalne jest prowadzenie dowodów na fakt, który nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.