Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Rozwiązanie umowy zlecenia

4.7/5 z 26 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Umowa zlecenia może zostać zakończona na dwa sposoby. Może ona wygasnąć wraz z wykonaniem określonego zlecenia albo może zostać rozwiązania w drodze wypowiedzenia. Kwestie z tym związane uregulowane są w art. 746-749 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Rozwiązanie umowy zlecenia

Forma i przedmiot umowy zlecenia

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa ta może także obejmować dokonanie czynności faktycznych lub świadczenie usług. Jej istotą jest podejmowanie działań dla osiągnięcia pewnego wyniku, choć wynik tych działań nie zawsze musi być osiągnięty. Zleceniobiorca musi jednak działać w celu dokonania określonej czynności a ponieważ w swoim działaniu zobowiązuje się do należytej staranności, dlatego też umowa ta jest nazywana umową należytego starania. Przyjmujący zlecenie powinien wykonać je osobiście i musi stosować się do wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia. Umowa ta nie wymaga szczególnej formy. Do jej zawarcia może więc dojść zarówno poprzez ustne porozumienie, jak i w sposób dorozumiany. Jednak dla celów dowodowych lepiej ją zawierać w formie pisemnej. Z uwagi na fakt, że umowa zlecenia obejmuje pełnomocnictwo do dokonania czynności przewidzianej w umowie w przypadku, gdy dokonanie takiej czynności wymaga szczególnej formy wówczas i sama umowa zlecenia powinna być zawarta w tej właśnie formie.

Wygaśnięcie umowy zlecenia

Umowa zlecenia wygasa najczęściej poprzez wykonanie zleconej czynności. Zasadą jest, że śmierć zleceniodawcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych sama w sobie nie powoduje wygaśnięcia zlecenia. W przypadku śmierci dającego zlecenie zobowiązania wynikające z tej umowy przechodzą na jego spadkobierców jako długi spadkowe. Oczywiście strony umowy mogą to uregulować w odmienny sposób. Natomiast śmierć lub utrata zdolności do czynności prawnych przez zleceniobiorcę co do zasady powoduje wygaśnięcie umowy zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia może zostać rozwiązana również poprzez jej wypowiedzenie, ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może złożyć zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Można to zrobić w dowolny sposób, chyba, że strony umówiły się na konkretną formę wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy strony powinny rozliczyć zaliczki i poniesione koszty. Jeżeli zlecenie jest odpłatne dający zlecenie może wypowiedzieć je w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że ciąży na nim obowiązek zwrotu wydatków, które zleceniobiorca uczynił w celu należytego wykonania zlecenia oraz zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej wykonanym już przez niego czynnościom. W przypadku, gdy zleceniodawca wypowiedział umowę bez ważnego powodu, wówczas jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkody jakie przyjmujący zlecenie poniósł wskutek bezzasadnego wypowiedzenia tej umowy. Może to być np. utracony przez zleceniobiorcę zarobek. Zlecenie odpłatne, w każdym czasie, może wypowiedzieć także zleceniobiorca. Jeżeli jednak wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, wówczas odpowiada on za szkodę, którą w wyniku wypowiedzenia umowy poniósł zleceniodawca. W sytuacji, gdy umowa jest nieodpłatna, zarówno zleceniobiorca jak i zleceniodawca mają prawo wypowiedzieć ją w każdym czasie, niezależnie od przyczyn. W takiej sytuacji, na żadnym z nich nie ciąży obowiązek naprawienia szkody spowodowanej wypowiedzeniem umowy bez ważnego powodu. Co ważne, zleceniodawca jest jednak zawsze zobowiązany do zwrotu zleceniobiorcy wydatków, poczynionych przez niego w celu należytego wykonania tej umowy.

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.