Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Podział majątku po rozwodzie

4.9/5 z 11 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rozwód nie należy do przyjemnych przeżyć. Szczególnie trudną sprawą jest związany z tym podział majątku wspólnego małżonków. Sprawy o podział majątku po rozwodzie są bowiem długotrwałe i bardzo uciążliwe, głównie ze względu na brak porozumienia byłych małżonków.

Podział majątku po rozwodzie

W jaki sposób można przeprowadzić podział majątku?

Podział majątku wspólnego można przeprowadzić albo w drodze umowy między byłymi małżonkami albo sądownie. Sądowy podział może nastąpić jeszcze w trakcie postępowania rozwodowego w sądzie okręgowym lub też w odrębnym postępowaniu o podział majątku wspólnego, w sądzie rejonowym.

Umowny podział majątku

W sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii podziału majątku, wówczas mogą dokonać go w drodze umowy. W takim przypadku uzgadniają pomiędzy sobą, w jaki sposób chcą podzielić wspólny majątek i sporządzają umowę o jego podziale. Należy jednak pamiętać, że jeżeli elementem majątku jest nieruchomość albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umowa musi być zawarta u notariusza. Nawet biorąc pod uwagę wynagrodzenie notariusza, jest to i tak najtańszy oraz najprostszy sposób rozwiązania tej kwestii. Dodatkowo pozwala to uniknąć długotrwałego i wyczerpującego procesu sądowego. 

 

 

Podział sądowy 

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w już wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. Przeprowadzenie tego podziału nie może jednak spowodować nadmiernej zwłoki w postępowaniu, a więc zazwyczaj wymaga porozumienia małżonków w tym temacie. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. W przypadku, gdy podział następuje już po rozwodzie należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Wniosek wnosi się do sądu rejonowego (wydział cywilny) miejsca położenia majątku. Warto również skorzystać z pomocy mediatora lub dokonać podziału majątku w sądzie polubownym. Należy pamiętać, że sądowe sprawy o podział majątku po rozwodzie wiążą się z dużymi kosztami. Koszty uzależnione są od sposobu podziału. Wniosek do sądu o podział majątku po rozwodzie podlega bowiem opłacie w wysokości 1.000,-zł a jeżeli małżonkowie przedstawią zgodny plan podziału kwota ta ulega zmniejszeniu do 300,-zł. Ponadto trzeba również doliczyć koszty sądowe, ewentualne wynagrodzenie biegłego, koszty mediacji, a także wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego.

 

 

Zasady podziału majątku

W postępowaniu o podział majątku wspólnego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Należy pamiętać, że do podziału nie wchodzą majątki osobiste małżonków, Do majątku osobistego zaliczają się dobra pozyskane przed ślubem, udziały w spółkach cywilnych, spadki i darowizny, prawa twórcy wynalazku, prawa niezbywalne (np. prawa autorskie, prawo do renty), przedmioty służące do zaspokajania potrzeb osobistych jednego z małżonków (biżuteria, ubrania), nagrody za osiągnięcia jednego z małżonków, wynagrodzenia niewypłacone przez pracodawcę oraz dobra zakupione za składniki majątku osobistego. Podziałowi podlegają aktywa majątku wspólnego małżonków i co do zasady niedopuszczalne są rozliczenia długów. Jednak w praktyce przy zgodzie małżonków istnieje możliwość obciążenia jednego z nich obowiązkiem spłaty długu. Przy podziale obowiązuje zasada, że udziały obojga małżonków w majątku wspólnym są równe. Ponieważ w niektórych przypadkach taki podział majątku mógłby być krzywdzący dla jednego z nich, każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Strona, która wystąpi z taki żądaniem musi oczywiście udowodnić istnienie ważnych powodów do ustalenia nierównych udziałów. Może tak być w przypadku, gdy jeden z małżonków istotnie przyczynił się do powstania majątku wspólnego, lub też gdy jeden z nich rażąco uchylał się od zwiększania dorobku małżeńskiego. Przy ocenie, w jakim stopniu każde z nich przyczyniło się do powstania dorobku, sąd musi uwzględniać także nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli więc żona nie pracowała zawodowo albo jej zarobki były wprawdzie dużo niższe niż męża, ale wychowywała dzieci i zajmowała się domem, to sąd uzna, że udziały obojga w majątku wspólnym są takie same. W przypadku zaś, gdy np. gdy jeden z małżonków odziedziczył większość majątku albo gdy nie mógł przyczynić się do zwiększania majątku z powodu choroby, sąd może orzec, że nie ma powodów do ustalania nierównych udziałów. Może się również zdarzyć, że część (a nawet całość) majątku wspólnego powstała w wyniku nakładów poczynionych z majątku osobistego jednego z małżonków lub też część majątku osobistego powstała dzięki nakładom z majątku wspólnego. Dlatego też, każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów poniesionych ze swego majątku osobistego na majątek wspólny i każdy z nich powinien też zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Co istotne, nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Data: 28.02.2013 07:00
Autor/źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: podział majątku po rozwodzie, rozwód, podział majątku wspólnego małżonków, sprawa o podział majątku, sprawa o podział majątku po rozwodzie
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.