Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kapitał zapasowy

4.9/5 z 12 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kapitał kojarzy nam się głównie z pewnymi aktywami natury finansowej przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej. Z reguły przeznaczany jest na bieżące wydatki o obsługę firmy, niekiedy także na nowe inwestycje, celem rozwinięcia naszej działalności. W praktyce funkcjonuje także tzw. kapitał zapasowy, z którego zgromadzone środki finansowe przeznaczane są na pokrycie strat finansowych (jeśli oczywiście takie istnieją).

Kapitał zapasowy

Szczegółowa regulacja kapitału zapasowego umieszczona została w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także w Kodeksie spółek handlowych. Kapitał zapasowy został stworzony przez ustawodawcę przede wszystkim na potrzeby spółki akcyjnej. Zgodnie z treścią art. 396 KSH, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (są to kapitały rezerwowe). O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że źródłem kapitału zapasowego w spółce akcyjnej są:

  • zysk za dany rok obrotowy (co najmniej 8%);
  • agio, czyli nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej;
  • inne nadwyżki po pokryciu kosztów emisji akcji;
  • dopłaty za przyznanie akcjom lub akcjonariuszom szczególnych uprawnień.

Jak podkreśla A. Kidyba „Kapitał zapasowy może być ponadto uzupełniony dopłatami, które wnoszą akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień zarówno inkorporowanych w akcjach, jak i przyznanych osobiście indywidualnemu akcjonariuszowi. W art. 396 § 3 KSH mowa jest o akcjach, ale nie ma przeszkód, aby dopłaty takie były uiszczane za przyznanie akcjonariuszom praw przyznanych im osobiście. Wpłaty te są jednak przeznaczane w pierwszym rzędzie na wyrównanie nadzwyczajnych strat i odpisów, a jeżeli nie zostaną wykorzystane, przekazywane są na kapitał zapasowy”.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga każdorazowo walne zgromadzenie spółki akcyjnej. Warto wiedzieć, że decyzja w tej materii nigdy nie będzie należała do zarządu czy rady nadzorczej, nie może także określać jej statut spółki. W spółce powinien pozostać kapitał zapasowy na poziomie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego - z tej kwoty można skorzystać jedynie celem pokrycia straty (zwykłej), która została wykazana w sprawozdaniu finansowym.

Data: 19.11.2013 12:43
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: źródło kapitału zapasowego, użycie kapitału zapasowego, utworzenie kapitału zapasowego, kapitał zapasowy, regulacja kapitału zapasowego
wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.