Załóż bezpłatne konto Zaloguj się
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską - na co zwrócić uwagę?
Z ostatniej chwili...
Sonda Jak oceniasz system edukacji przyszłych prawników w Polsce?
www.grywalizacja24.pl
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kapitał zapasowy

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kapitał kojarzy nam się głównie z pewnymi aktywami natury finansowej przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej. Z reguły przeznaczany jest na bieżące wydatki o obsługę firmy, niekiedy także na nowe inwestycje, celem rozwinięcia naszej działalności. W praktyce funkcjonuje także tzw. kapitał zapasowy, z którego zgromadzone środki finansowe przeznaczane są na pokrycie strat finansowych (jeśli oczywiście takie istnieją).

Kapitał zapasowy

Szczegółowa regulacja kapitału zapasowego umieszczona została w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także w Kodeksie spółek handlowych. Kapitał zapasowy został stworzony przez ustawodawcę przede wszystkim na potrzeby spółki akcyjnej. Zgodnie z treścią art. 396 KSH, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (są to kapitały rezerwowe). O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

R E K L A M A


Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że źródłem kapitału zapasowego w spółce akcyjnej są:

  • zysk za dany rok obrotowy (co najmniej 8%);
  • agio, czyli nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej;
  • inne nadwyżki po pokryciu kosztów emisji akcji;
  • dopłaty za przyznanie akcjom lub akcjonariuszom szczególnych uprawnień.

Jak podkreśla A. Kidyba „Kapitał zapasowy może być ponadto uzupełniony dopłatami, które wnoszą akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień zarówno inkorporowanych w akcjach, jak i przyznanych osobiście indywidualnemu akcjonariuszowi. W art. 396 § 3 KSH mowa jest o akcjach, ale nie ma przeszkód, aby dopłaty takie były uiszczane za przyznanie akcjonariuszom praw przyznanych im osobiście. Wpłaty te są jednak przeznaczane w pierwszym rzędzie na wyrównanie nadzwyczajnych strat i odpisów, a jeżeli nie zostaną wykorzystane, przekazywane są na kapitał zapasowy”.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga każdorazowo walne zgromadzenie spółki akcyjnej. Warto wiedzieć, że decyzja w tej materii nigdy nie będzie należała do zarządu czy rady nadzorczej, nie może także określać jej statut spółki. W spółce powinien pozostać kapitał zapasowy na poziomie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego - z tej kwoty można skorzystać jedynie celem pokrycia straty (zwykłej), która została wykazana w sprawozdaniu finansowym.

Data: 19.11.2013 12:43
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: źródło kapitału zapasowego, użycie kapitału zapasowego, utworzenie kapitału zapasowego, kapitał zapasowy, regulacja kapitału zapasowego

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.