Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Jaka kara za nieważny dowód?

4.8/5 z 6 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kwestia dowodów osobistych została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 34 powyższego aktu prawnego, osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty zasadniczo od ukończenia 18 roku życia.

Jaka kara za nieważny dowód?

Dowód osobisty przyznawany jest także dla młodszych Polaków – już od ukończenia 15 roku życia, jeżeli dana osoba pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Pamiętajmy także, że na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności. Czy posługiwanie się nieważnym dowodem jest jednak karalne lub obarczone jakąś inną sankcją? Niestety przepisy wskazują, że tak, a kwestia odpowiedzialności karnej wzrośnie już od 2013 r.

Obecnie obowiązujące przepisy karne w materii dowodów osobistych wskazują, że kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. Od 1 stycznia 2013 r. odpowiedzialności karnej będzie podlegał każdy kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego. Kara za powyższe czyny będzie polegać na ograniczeniu wolności (już nie do okresu 1 miesiąca) albo karze grzywny (nawet do 5 tys. Zł).

Na zakończenie przypomnimy, że posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie utraty jego ważności. O wymianę należy wystąpić nie później niż 30 dni przed upływem jego terminu ważności. Zgodnie z treścią art. 40 ustawy, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument także w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym; uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby.

Data: 04.01.2013 06:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: dowody, dowód osobisty, Rejestr Dowodów Osobistych, dowód, nieważny dowód osobisty
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.