Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Pozwolenie na posiadanie agresywnego psa

4.6/5 z 5 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Taki obowiązek nakłada art. 10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz.1002 ze zm.). Zgodnie z nim prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Pozwolenie na posiadanie agresywnego psa

Prawo dość liberalne
Polskie prawo dość liberalnie podchodzi do tego typu spraw. O pozwolenie na posiadanie agresywnego psa może bowiem starać się każdy, a pozytywna decyzja zależy w zasadzie tylko od tego, czy pies będzie utrzymywany w warunkach i w sposób niestanowiący zagrożenia dla ludzi lub zwierząt. Przedstawia się tylko dokumentację związaną ze zwierzęciem a w stosunku do osób, które chcą posiadać takie psy prawo nie przewiduje natomiast żadnych specjalnych wymagań.

Rasy agresywne
Rodzaje ras psów uznawanych za agresywne wymienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687). Zgodnie z nim za agresywne uznaje się następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terier,
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3) buldog amerykański,
4) dog argentyński,
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6) tosa inu,
7) rottweiler,
8) akbash dog,
9) anatolian karabach,
10) moskiewski stróżujący,
11) owczarek kaukaski.
Należy pamiętać, że obowiązek uzyskania takiego pozwolenia dotyczy jedynie psów rasowych a hodowla lub utrzymywanie mieszańców takich ras nie jest niczym ograniczane i nie wymaga niestety posiadania żadnych pozwoleń.Konieczne jest zezwolenie

Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów ras agresywnych lub utrzymywać takiego psa. Trzeba go złożyć w terminie 30 dni od zakupu takiego zwierzęcia. Organem właściwym w takich sprawach jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. We wniosku należy podać dane dotyczące rasy, płci, imienia, daty urodzenia, rodzaju oznakowania psa i jego numeru rejestracyjnego w Polskim Związku Kynologicznym a także krótko opisać warunki, w których będzie on utrzymywany. Do wniosku zazwyczaj dołącza się:
- kopie rodowodu lub metryki,
- kopie testów psychicznych psa,
- kopie ukończonych kursów tresury,
- dowód uiszczenia podatku za psa,
- kartę szczepień przeciwko wściekliźnie,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,-zł.Decyzja

Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Urzędnicy, przed wydaniem pozwolenia, mogą przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające i np. dokonać wizji miejsca pobytu psa. W przypadku zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia. Od  niekorzystnej decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Przepisy karne
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne bez wymaganego zezwolenia stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny. W razie ukarania za takie wykroczenie sąd może również orzec przepadek zwierzęcia.

 

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.