Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

K.p.c. to nie wszystko...

4.8/5 z 6 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zdarza się, że Kodeks postępowania cywilnego nie daje satysfakcjonującej odpowiedzi na powstałe zagadnienie procesowe. W takiej sytuacji warto mieć na względzie, że może się ona kryć w innym, mniej oczywistym źródle.

K.p.c. to nie wszystko...

Procedura cywilna jest rozległym zbiorem przepisów, często poddawanych nowelizacji. Przeważająca część norm z tej materii znajduje się w Kodeksie postępowania cywilnego. I chociaż kodeks od lat jest najdłuższą ustawą w polskim porządku prawnym, to trzeba pamiętać, że regulacja w nim zawarta nie jest wyczerpująca dla tej dziedziny prawa. Normy o charakterze procesowym odnajdziemy także w niektórych innych ustawach oraz rozporządzeniach. Często są to przepisy o istotnym znaczeniu dla wszczynania i sprawnego prowadzenia postępowań.

Pomocne rozporządzenia
Jedną z ważniejszych pozakodeksowych regulacji uzupełniających system postępowania cywilnego jest regulamin urzędowania sądów powszechnych zawarty w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Jakkolwiek z punktu widzenia systematyki prawa akt ten można uznać za część prawa administracyjnego (jest adresowany do sądów), to jednak zawiera on wiele przepisów, o których wiedza może okazać się użyteczna dla stron procesu cywilnego.Przykładowo, regulamin normuje od strony technicznej procedurę zwrotu pisma dotkniętego brakami formalnymi, czego próżno szukać w k.p.c. W praktyce nierzadko zdarza się, że strona, otrzymawszy zarządzenie o zwrocie, pozostaje zdezorientowana, ponieważ samo pismo faktycznie wcale do niej nie wraca, lecz pozostaje w sądzie. Tymczasem zgodnie z § 110 ust. 2 rozporządzenia pismo takie zwraca się wprawdzie co do zasady wraz z doręczeniem stronie odpisu zarządzenia o jego zwrocie, ale nie dotyczy to sytuacji, gdy zarządzenie o zwrocie podlega zaskarżeniu. W takim wypadku zwrotu pisma dokonuje się dopiero po doręczeniu i uprawomocnieniu takiego zarządzenia.Regulamin zawiera też przydatne informacje dotyczące udostępniania stronom akt sądowych i dokumentów. W myśl § 90 do wydania w toku postępowania stronie lub innej uprawnionej osobie złożonego przez nią dokumentu lub przedmiotu niezbędne jest zarządzenie przewodniczącego posiedzenia lub sędziego sprawozdawcy. Z kolei po zakończeniu postępowania o takie zarządzenie trzeba będzie się postarać u przewodniczącego wydziału. W kolejnych paragrafach szczegółowo uregulowana jest problematyka dostępu do akt i możliwości ich przeglądania. Tu warto dodać, że kwestię opłat za wydawanie odpisów reguluje odrębne rozporządzenie ministerialne.Istotny dla stron może być § 46 regulaminu, traktujący o tzw. wakacjach sądowych. Zgodnie z tym przepisem w okresie letnim (lipiec i sierpień) wyznaczanie sesji sądowych może być ograniczone do spraw pilnych. Przepis zawiera przykładowe wyliczenie tego rodzaju spraw; pierwszoplanowe są m.in. sprawy z wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, zwykle pilne z oczywistych względów dla wierzycieli, czy też sprawy wytaczane przeciwko syndykowi masy upadłości. Może się więc okazać, że w okresie wakacyjnym względnie prosta sprawa o zapłatę będzie musiała ustąpić pierwszeństwa na wokandzie sprawie bardziej skomplikowanej, ale wchodzącej do katalogu zakreślonego w ww. przepisie. Ciekawostką jest ponadto § 67, przewidujący możliwość zarządzenia przez prezesa sądu wydania kart wstępu na salę rozpraw w razie „przewidywanego przybycia licznej publiczności”.Z kolei w innym rozporządzeniu ministerialnym, z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, odnajdziemy wskazówki co do tego, jak dokładnie uregulowany jest terytorialny zakres działania poszczególnych sądów. Są one bardzo istotne z punktu widzenia przepisów k.p.c. o właściwości miejscowej. Jest to wiedza o tyle kluczowa dla przedsiębiorców, że nie wszystkie sądy posiadają wydziały gospodarcze kompetentne do rozstrzygania sporów pomiędzy nimi; w konsekwencji częstokroć powództwo będzie musiało zostać przez przedsiębiorcę wytoczone w miejscowości zupełnie innej niż można by założyć na podstawie samych tylko przepisów k.p.c.


1 2 3 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.