Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nieprzydatność do wykonywania zawodu a skreślenie z listy aplikantów

5/5 z 10 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aplikant radcowski lub adwokacki może być skreślony z listy aplikantów z kilku powodów.

Nieprzydatność do wykonywania zawodu a skreślenie z listy aplikantów

Jednym z nich jest stwierdzenie nieprzydatności aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do wykonywania zawodu. Według przepisów okręgowa rada adwokacka może skreślić aplikanta adwokackiego z listy aplikantów adwokackich w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata.

Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.  Przy ocenie nieprzydatności aplikanta do wykonywania zawodu duża rolę, choć nie jedyną odgrywają oceny z kolokwiów. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
w wyroku z dnia 14 listopada 2008 r.


VI SA/Wa 1570/08 wykonywanie zawodu adwokata polega na świadczeniu profesjonalnych usług prawnych wymagających posiadania bogatej i ugruntowanej wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa. Negatywne oceny z kolokwiów weryfikujących poziom tej wiedzy stanowią przesłankę uzasadniającą stwierdzenie nieprzydatności aplikanta do wykonywania zawodu adwokata.


Z kolei w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 2112/11, wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sąd ten orzekł, że w przepisie art. 58 pkt 12 lit. b) Prawa o adwokaturze ustawodawca upoważnił Naczelną Radę Adwokacką do uchwalania regulaminów dotyczących zasad odbywania aplikacji adwokackiej. Zgodnie z § 19 uchwalonego na tej podstawie Regulaminu podstawę do stwierdzenia przez okręgową radę adwokacką nieprzydatności aplikanta do wykonywania zawodu stanowią: negatywny wynik kolokwium rocznego, negatywna opinia patrona lub negatywna opinia kierownika szkolenia o przebiegu aplikacji adwokackiej.


Natomiast w wyroku z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt  VI 124/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że przesłanką, która może wskazywać na nieprzydatność aplikanta adwokackiego do wykonywania w przyszłości zawodu może być także konflikt na linii aplikant-patron.


Analogicznie rada okręgowej izby radców prawnych  może skreślić aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu radcy prawnego. Od uchwały prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.


Warto dodać, że niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło plany dotyczące wprowadzenia przepisu dotyczącego możliwości skreślenia z listy aplikantów, z powodu nieprzydatności do zawodu, także aplikantów notarialnych. Jednak na skutek wielu głosów protestów, głównie ze strony środowiska notariuszy resort sprawiedliwości wycofał się z kontynuowania prac nad wprowadzeniem takiego rozwiązania.


Podstawa prawna:

•    art. 79 ust. 2-ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188, z późn. zm.).
•    art. 37 ust. 2-ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 10, poz. 65, z późn. zm.).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.