Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Umowa o pracę i umowa cywilnoprawna u tego samego pracodawcy

4.9/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przepisy prawa pracy nie zakazują pracodawcy zatrudniania pracownika jednocześnie na umowę o pracę i dodatkowo na umowę cywilnoprawną, np. na umowę zlecenia, czy umowę o dzieło. Należy jednak pamiętać o obowiązujących w tym zakresie ograniczeniach. Kwestie związane z tym tematem reguluje art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974r., Nr 24, poz. 141 ze zm.) oraz orzecznictwo sądów.

Umowa o pracę i umowa cywilnoprawna u tego samego pracodawcy

Umowa cywilnoprawna nie może mieć cech stosunku pracy
Zawarta z pracownikiem umowa cywilnoprawna nie może mieć cech wykonywania pracy w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że praca nie może być świadczona w sposób ciągły, zawsze w tym samym miejscu i w stałych godzinach wyznaczonych przez pracodawcę, np. w zakładzie pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-15. Ponadto nie może być ona wykonywana w warunkach podporządkowania pracowniczego, tj. wykonywana według szczegółowych poleceń i wskazówek pracodawcy, pod kierownictwem i nadzorem osób pełniących u pracodawcy funkcje kierownicze.

Zakres czynności musi być inny
Należy również pamiętać, że niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, np. umową zlecenia, przy zachowaniu wyżej wskazanych warunków typowych dla stosunku pracy. Ważne jest również, że pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy tym samym pracodawcą i w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju. W przypadku więc, gdy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę a pracodawca chce dodatkowo zatrudnić go także na umowę zlecenia, wówczas nie może on na zleceniu wykonywać tej samej pracy, która wynika z jego stosunku pracy. Zakres wykonywanych czynności musi być tutaj inny. Dotyczy to również umowy cywilnoprawnej zawartej przez zakład pracy z pracownikiem, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy a przewidującej wykonywanie przez niego po godzinach pracy, za ustalonym w niej wynagrodzeniem, pracy tego samego rodzaju, co określona w umowie o pracę. Taka umowa jest po prostu umową uzupełniającą do umowy o pracę. Za pracę świadczoną na podstawie takiej umowy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia nie niższego, niż jak za godziny nadliczbowe. Inne ustalenia stanowią obejście obowiązujących przepisów.Nazwa jest nieistotna

W sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna ma wszystkie wyżej wymienione cechy stosunku pracy, takie zatrudnienie uznawane jest za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bez względu na nazwę zawartej między stronami umowy. W takim bowiem przypadku nie liczy się nazwa a konkretne okoliczności świadczenia pracy. Jeżeli więc nawet pracodawca zawrze z pracownikiem umowę zlecenia a będzie miała ona cechy umowy o pracę, wówczas tak właśnie będzie traktowana. 

Data: 22.08.2012 07:00
Autor/źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo, Kariera
Słowa kluczowe: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa zlecenia, umowa o dzieło, pracownik, pracodawca
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.