Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Umowa na zastępstwo

5/5 z 4 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W razie czasowej nieobecności pracownika, pracodawca może zatrudnić inną osobę na podstawie umowy na zastępstwo. Jakie prawa ma osoba zatrudniona w takiej formie?

Umowa na zastępstwo

Możliwość zatrudnienia osoby na zastępstwo przewidują przepisy Kodeksu pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, który obejmuje czas tej nieobecności.


Zasadą jest, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Powyższa zasada nie obowiązuje w przypadku umowy na zastępstwo, co oznacza, że podpisanie trzeciej umowy na zastępstwo nie oznacza, że umowa taka przekształci się w umowę na czas nieokreślony. W rezultacie umowa na zastępstwo może być podpisywana z daną osobą kilka razy na czas oznaczony.


W umowie o zastępstwo powinny być określone strony tej umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a przede wszystkim:
•    rodzaj pracy,
•    miejsce wykonywania pracy,
•    wynagrodzenie za  pracę  odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
•    wymiar czasu pracy,
•    termin rozpoczęcia pracy.Umowa na zastępstwo
powinna też określać czas trwania tej umowy. Z pewnością niekorzystne z pozycji osób wykonujących pracę na zastępstwo jest to, że pracodawca nie ma obowiązku zaoferować takiej osobie takiego samego wynagrodzenia, jakie miał pracownik, którego się zastępuje. Warto jednak wynegocjować z pracodawcą w takim wypadku wynagrodzenie zbliżone do tego, jakie otrzymywał pracownik, którego zastępuje. Ponadto umowa na zastępstwo mimo tego, że jest zawierana na czas oznaczony może ulec rozwiązaniu. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo jest krótki i wynosi 3 dni.


Pracodawca może także rozwiązać z pracownikiem, który jest zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 52 Kodeksu pracy, a więc np. gdy pracownik dopuści się przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie tego pracownika w zakładzie pracy. Umowa na zastępstwo może być także rozwiązana na podstawie porozumienia pracodawcy i pracownika, jak też z inicjatywy samego pracownika.


Osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo ma prawo do zwolnień lekarskich oraz urlopu wypoczynkowego.Podstawa prawna:

•    art. 25, art. 25[1], art. 33[1], art. 52 Kodeksu pracy

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.