Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Stanowisko NRA w sprawie skreślania z list aplikantów adwokackich osób, które uzyskały zaświadczenie o odbyciu aplikacji

4.4/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jak wskazało Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w stanowisku z 11.1.2012 r., zostało ono wydane w związku z dyskusją, jaka toczy się w sprawie dopuszczalności skreślania z list aplikantów adwokackich osób, które uzyskały zaświadczenie o odbyciu aplikacji. W opinii NRA podstawą do usunięcia z listy aplikantów adwokackich, osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu aplikacji jest art. 49 ustawy Prawo o adwokaturze w związku z art. 76 ust 1 i 2 Prawa o adwokaturze.

Stanowisko NRA w sprawie skreślania z list aplikantów adwokackich osób, które uzyskały zaświadczenie o odbyciu aplikacji

Wyrokami z 7.9.2011 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 590/11) oraz z 11.10.2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1204/11), Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska, iż odbycie i ukończenie aplikacji nie jest - w aktualnym stanie prawnym - podstawą do skreślenia z listy aplikantów adwokackich.


Stan faktyczny obu wyroków był podobny - okręgowe rady adwokackie w R. i B. podjęły uchwały o skreśleniu z listy aplikantów adwokackich odpowiednio - P.M. i M.S., którzy uzyskali wynik negatywny z egzaminu adwokackiego (co nie ma jednak zasadniczego znaczenia dla istoty sprawy i podjętych uchwał). Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku Skarżący odwołali się od ww. uchwał do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.


Prezydium NRA uchwały utrzymało w mocy, wskazując iż choć ustawa Prawo o adwokaturze nie zawiera expressis verbis przepisu nakazującego skreślenie aplikanta adwokackiego z listy po ukończeniu przez niego aplikacji, to całość regulacji prawnych uprawnia do podjęcia uchwały o takiej treści. Ponieważ aplikacja adwokacka jest zgodnie z przepisami, ograniczona czasowo (art. 76 ust. 1 poa), po upływie okresu aplikacji - zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze - wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu aplikacji. Po tym momencie, jak podkreślała NRA, osoba legitymująca się zaświadczeniem przestaje być aplikantem. Okręgowa rada adwokacka ma zatem prawo do skreślenia takiej osoby z listy aplikantów adwokackich. Przy czym, ponieważ skreślenie jest czynnością techniczną, nie wymaga uchwały. Nawet jednak w przypadku podjęcia uchwały, nie przesądza to o jej wadliwości.


W uzasadnieniu ww. wyroków WSA w Warszawie wskazał, iż choć zgodnie z przepisem art. 76 ust 1 i 2 aplikacja adwokacka trwa trzy lata a aplikantowi, który odbył aplikację adwokacką okręgowa rada adwokacka wydaje zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej. Pozwala to Sądowi podzielić w ograniczonym zakresie stanowisko, iż czynnością zamykającą cykl aplikacji adwokackiej, rozumianej jako okres, w którym dana osoba odbywa szkolenie zawodowe i w trakcie którego to okresu przysługują jej określone w ustawie uprawnienia - jest ukończenie szkolenia i otrzymanie stosownego zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej.


Niemniej jednak, jak pokreślił WSA, art. 76 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, nie daje jednoznacznej podstawy prawnej do skreślenia danej osoby z listy aplikantów. Zdaniem Sądu o ile de lege ferenda należy rozważyć wprowadzenie przepisu, który dawać będzie jednoznaczną podstawę do skreślenia z listy aplikantów adwokackich osoby, która odbyła aplikację i otrzymała stosowne zaświadczenie, o tyle obecnie brak jest normy prawnej uzasadniającej powyższe a dokonywana wykładnia celowościowa i systemowa prowadzi do uznania ww. przepisów za sprzeczne z konstytucyjną zasadą określoności przepisów prawa - tj. art 2 Konstytucji RP.


Uregulowania ustawy Prawo o adwokaturze w obecnym brzmieniu pozwalają jednak na usunięcie z listy aplikantów adwokackich osoby, która uzyskała zaświadczenie o odbyciu aplikacji. Ponieważ jest to jednak czynność techniczna, winna odbywać się mocą zarządzenia dziekana, nie zaś uchwałą podejmowaną przez okręgowe rady adwokackie.


Podstawą do usunięcia aplikanta z listy aplikantów po ukończeniu przez niego szkolenia jest art. 49 ustawy Prawo o adwokaturze. Zgodnie z dyspozycją art. 49 ustawy Prawo o adwokaturze, okręgowa rada adwokacka prowadzi listę adwokatów i aplikantów adwokackich, której odpis przesyła corocznie Naczelnej Radzie Adwokackiej, właściwym prezesom sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i właściwym prokuratorom apelacyjnym i okręgowym oraz zawiadamia o zmianach na tej liście.

1 2 3 dalej
Data: 27.02.2012 09:00
Autor/źródło: Naczelna Rada Adwokacka
Kategoria: Prawo, Aplikacje
Słowa kluczowe: aplikant, aplikacja, aplikacja adwokacka, lista aplikantów, skreślenie z listy aplikantów, Naczelna Rada Adwokacka, odbycie aplikacji, adwokat
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.