Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Rząd przyjął przepisy dotyczące programu 'Studia dla wybitnych'

5/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę oraz wydała rozporządzenie dotyczące rządowego programu "Studia dla wybitnych". Program ten zakłada wsparcie finansowe dla wybitnych studentów, którzy chcą studiować na najlepszych uczelniach świata.

Rząd przyjął przepisy dotyczące programu 'Studia dla wybitnych'

Podstawy prawne do ustanowienia i realizacji programu „Studia dla wybitnych” stworzyła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podpisana w czerwcu br. przez prezydenta. Realizacja programu wymagała jednak jeszcze podjęcia przez Radę Ministrów uchwały ustanawiającej program oraz wydania rozporządzenia obejmującego warunki realizacji programu. Ich projekty przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

 

Jak przypomniano w komunikacie CIR po posiedzeniu rządu, program „Studia dla wybitnych” zapewni szczególnie uzdolnionym studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że młodzi, zdolni Polacy będą mieli możliwość studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych.

 

Program będzie realizowany w latach 2016-2025. Przewiduje się, że w tym okresie skorzysta z niego ok. 700 studentów. Resort nauki zakłada, że w latach 2016-2022 do programu będzie przystępowało do 100 studentów rocznie. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017.

 

Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone ponad 336,5 mln zł. Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i absolwenci studiów pierwszego stopnia (posiadający licencjat).

 

"Sukcesy w nauce i badaniach zależą teraz od aktywnego udziału w światowym obiegu wiedzy. Współpraca środowisk naukowców z różnych krajów umożliwia podniesienie innowacyjności i postęp cywilizacyjny. Dzięki programowi +Studia dla wybitnych+ ambitni i utalentowani studenci będą mogli wykorzystać w Polsce wiedzę zdobytą za granicą" – skomentowała po wtorkowym posiedzeniu rządu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, cytowana w komunikacie MNiSW.

 

Listę zagranicznych uczelni wybranych do programu będzie ustalał minister nauki i szkolnictwa wyższego na podstawie najnowszego Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. rankingu szanghajskiego). Na listę resortu trafią uczelnie, które znajdują się na piętnastu najwyższych pozycjach tego rankingu i na dziesięciu najwyższych pozycjach każdej z pięciu list branżowych tego rankingu.

 

Osoba, która podejmie studia za granicą, będzie mogła otrzymać z programu fundusze na pokrycie kosztów: czesnego w zagranicznej uczelni, zakwaterowania i utrzymania w ciągu roku akademickiego, dwóch przejazdów w ciągu roku akademickiego do kraju studiowania i z powrotem, polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Uczestnik programu będzie musiał informować ministra o okolicznościach mających wpływ na prawo do pomocy finansowej i obowiązek jej zwrotu. Pomoc finansową udzieloną w ramach programu trzeba będzie zwrócić, np. gdy studia nie zostaną ukończone z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

 

Uczestnik programu będzie zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia, gdy w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni przepracuje w Polsce łącznie 5 lat, odprowadzając przez ten okres składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Zwolnienie ma dotyczyć także tych, którzy ukończą w Polsce studia doktoranckie. Ponadto, uczestnik programu nie będzie musiał zwracać pomocy, jeśli nie podejmie lub nie ukończy studiów – z przyczyn od niego niezależnych.

 

Resort nauki do 31 października każdego roku, będzie ogłaszał nabór kandydatów do programu. Ocenę formalną wniosków przeprowadzi minister, a merytoryczną – Kapituła Programu. Pomoc finansową będzie przyznawał minister, na podstawie listy rankingowej kandydatów, po dokonaniu kalkulacji kosztów studiów, aż do wyczerpania środków w danym roku.

 

Uchwała i rozporządzenie, określające szczegółowe warunki realizacji programu „Studia dla wybitnych”, wchodzą w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.