Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Za co uczelnia nie może pobierać opłat?

5/5 z 29 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Całkiem niedawno portal Gazetaprawna.pl poinformował o pozwie zbiorowym absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwenci domagają się zwrotu od swojej byłej uczelni po 600 zł, które musieli zapłacić w 2013 roku za obronę pracy dyplomowej – podaje Gazetaprawna.pl. Przy okazji tejże sprawy warto zastanowić się nad katalogiem opłat za świadczone usługi edukacyjne, jakie pobierać może uczelnia.

Za co uczelnia nie może pobierać opłat?

Pozew zbiorowy

 

Omawiana sprawa dotyczy postępowania grupowego, w związku z czym wstępnie należy odwołać do postanowień ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Co ciekawe, ustawa ta ma zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

 

 

W przedmiotowym przypadku stwierdzono – jak wynika z informacji podanych przez Gazetaprawna.pl - że studenci (jako strony, zawieranych z uczelnią, umów) odpowiadają definicji legalnej konsumenta, stąd też przyznano im możliwość zainicjowania postępowania grupowego.
Warto tylko przypomnieć, że – według Kodeksu cywilnego - za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Wracając do meritum, ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (postępowanie grupowe). Postępowanie grupowe należy do właściwości rzeczowej sądu okręgowego. Sąd ten rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych. Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy. Reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących uprawnień. Reprezentant grupy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym. Sąd rozstrzyga na rozprawie o dopuszczalności postępowania grupowego i odrzuca pozew, jeżeli sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym. W przeciwnym razie sąd wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym (tak właśnie stało się w przedmiotowej sprawie).

 

Katalog opłat zakazanych

 

Jak czytamy na internetowej stronie Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, uczelnia ta została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową "271" (zob. http://www.wsh.net.pl). Jest więc zaliczana do zbioru uczelni niepublicznych i, jako taka, podlega unormowaniu przepisu art. 99a Prawa o szkolnictwie wyższym na równi z uczelniami publicznymi. Sprawa, którą rozpoznaje Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczy świadczenia pieniężnego tytułem opłaty za obronę pracy dyplomowej. Element ten można zestawić z jednoznacznie brzmiącym uregulowaniem ustawy. Otóż, w myśl przepisu art. 99a Prawa o szkolnictwie wyższym, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. uczelnia nie może pobierać opłat za:

  • rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów,
  • egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy,
  • wydanie dziennika praktyk zawodowych,
  • złożenie i ocenę pracy dyplomowej,
  • wydanie suplementu do dyplomu.

 

Podstawa prawna
Art. 99, art. 99a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).
Art. 1, art. 3, art. 4, art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44).
Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121.).

 

Źródło
T. Jurczak, Student to też konsument. Czeka nas fala pozwów zbiorowych przeciw uczelniom?, http://www.gazetaprawna.pl.
Strona internetowa Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim http://www.wsh.net.pl.

Data: 12.12.2014 12:08
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Akademickie newsy, Studia, Finanse studenta
Słowa kluczowe: opłaty za studia, katalog opłat, opłaty za świadczone usługi edukacyjne, studia
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.