Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Ruszyło Centrum Mediacji Gospodarczej

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Krajowa Rada Radców Prawnych, największy samorząd prawniczy w Polsce, powołała do życia do życia Centrum Mediacji Gospodarczej (CMG).

Ruszyło Centrum Mediacji Gospodarczej

Mediatorzy Centrum będą prowadzili mediacje w pozasądowych sporach w sprawach gospodarczych oraz związanych z prowadzeniem działalności prawniczej przez radców prawnych. Kierownikiem CMD został Pan Jacek Kosuniak, a Sekretarzem – Włodzimierz Chróścik.


Mediacja jest szansą dla przedsiębiorców rozwiązania sporu szybciej i bardziej komfortowo niż w sądzie – podkreśla Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych - Praktyka  zagraniczna wskazuje, że w profesjonalnych centrach mediacji gospodarczej mediacja trwa jeden bądź dwa dni i kończy sie ugodą w 80 procentach. Dane europejskie dotyczące mediacji pokazują niezwykłą skuteczność mediacji: mediacja jest 740% szybsza od postępowania sądowego. Generuje o 267% mniejsze koszty niż postępowanie sądowe. Jest 578% szybsza niż arbitraż i generuje o 362% mniejsze koszty niż arbitraż.


Postępowanie mediacyjne w CMG prowadzone jest co do zasady przez jednego mediatora, wybranego wspólnie przez strony.


Jeżeli postępowanie prowadzi więcej niż jeden mediator, mediatorzy działają wspólnie, współpracując ze sobą oraz mają równe prawa i obowiązki.


Przebieg mediacji w CMG ma charakter poufny. Informacje przekazane mediatorowi przez strony lub inne osoby podczas postępowania mediacyjnego, nie mogą być przez niego ujawniane. Obowiązek zachowania poufności istnieje również po zakończeniu postępowania mediacyjnego, chyba że strony postanowią inaczej. Ale nie tylko mediatorzy mają obowiązek zachowania poufności. Strony są zobowiązane do przestrzegania poufności postępowania mediacyjnego i nie mogą wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, żadnych faktów i dokumentów ujawnionych w toku postępowania mediacyjnego.


Mediator CMG prowadzi postępowanie mediacyjne według zasad wskazanych Regulaminie CMG, w dobrej wierze, z zachowaniem Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora oraz norm Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.


Centrum Mediacji Gospodarczej realizuje zadania poprzez m.in. promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów w drodze organizowania kampanii i akcji promocyjnych na rzecz popularyzacji postępowania mediacyjnego, publikowanie artykułów dotyczących problematyki mediacji, organizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji dla radców prawnych, kandydatów na mediatorów oraz dla mediatorów Centrum wpisanych na listy Centrum.


Zakłada się także, że Centrum będzie prowadziło działania na rzecz zmiany obowiązujących przepisów prawa w kierunku umożliwiającym rozwój i upowszechnianie instytucji  postępowania mediacyjnego.


Kim może być mediator?
Mediatorami Centrum są mediatorzy i mediatorzy certyfikowani.


Mediatorem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, wpisana na listę radców prawnych, która zaliczyła szkolenie z zakresu mediacji.


Mediatorem certyfikowanym może być mediator, który legitymuje się certyfikatem ukończenia co najmniej 40 godzin szkolenia z zakresu mediacji lub dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów podyplomowych z zakresu mediacji.


Każdy mediator CMG zobowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać umiejętności w dziedzinie mediacji przez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Data: 13.06.2012 08:00
Autor/źródło: Krajowa Rada Radców Prawnych
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: mediacja, mediatorzy, prawo gospodarcze, przedsiębiorcy, spory, postępowanie mediacyjne, rozwiązywanie sporów
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.